Zwierzęta

Zwierzęta w zoo

Zoo to więzienia, w których setki, a czasem nawet tysiące zwierząt, uwięzione są w klatkach, ku uciesze słono płacących za to widzów.

Zwierzęta przebywające w zoo, spędzają tam całe życie, co w konsekwencji wiąże się z utratą możliwości rozwoju i realizowania w pełni swoich zainteresowań i potrzeb. Tracą one kontrolę nad swoim życiem i środowiskiem, które ich otacza. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że zwierzęta o społecznej naturze są zmuszane do życia w izolacji od stada. Z kolei te będące z natury samotnikami, bardzo często muszą przebywać klatka w klatkę z innymi. Niektóre zwierzęta zamykane są naprzeciwko drapieżników, które w naturalnych warunkach stanowią dla nich zagrożenie. Pręty klatki może i uchronią je przed pożarciem, ale na pewno nie zafundują komfortu psychicznego. Inne z kolei trzymane są w przepełnionym i jałowym otoczeniu, gdzie ciągle są nękane przez swoich silniejszych współtowarzyszy. Popularną praktyką stosowaną w celu rozwiązania tego problemu, jest odbieranie młodych osobników rodzicom i odsyłanie ich do innych ogrodów zoologicznych. Jeżeli żadne zoo nie chce ich przyjąć, najczęściej zabija się je i nazywa się to regulacją liczebności stada.

Wiele zwierząt z ogrodów zoologicznych cierpi na chorobę zwaną zoochosis. Termin ten używany jest do określenia powtarzalnych zachowań stereotypowych, takich jak kołysanie się na boki, rytmiczne uderzanie głową o pręty i chodzeniu w kółko dookoła klatki. Cały zestaw potrzeb emocjonalnych, w tym przede wszystkim potrzeba budowania więzi społecznych z innymi, które tak naprawdę zwierzętom koniecznie są do prawidłowego rozwoju, w niewoli zostają zniszczone.

Zoo nie uczy nas szacunku dla jednostek. Zachowania zwierząt w ogrodach zoologicznych są typowe dla wszystkich zwierząt trzymanych w klatkach. Dzieci nie zobaczą tam niczego co należy do naturalnych cech zwierząt, a wręcz przeciwnie - miejsca te pokazują ich skrzywiony obraz i uczą, jak właściwie zwierzęta nie powinny żyć. Jeżeli chcemy zaszczepić dobre wartości u najmłodszych, takie jak szacunek dla innych, powinniśmy właśnie zacząć od nieodwiedzania takich miejsc i tłumaczenia dziecku, dlaczego dokonujemy takiego wyboru.

Hiszpania. Podsumowanie śledztwa przeprowadzonego przez organizację Igualdad Animal w 8 najważniejszych ogrodach zoologicznych w tym kraju