Zwierzęta

Polowania

Myślistwo postrzegane jest jako swego rodzaju dyscyplina sportowa w wielu krajach. Skutkiem tego sportu jest śmierć milionów zwierząt, która ma miejsce każdego roku. To wszystko w imię rozrywki, hobby, zachowania tradycji, regulowania pogłowia lub pod przykrywką eliminowania chorych osobników.

Myśliwi używają broni palnej by zabijać poszczególne zwierzęta i zastawiają wnyki, aby ranić inne. Takie okrutne praktyki nie powinny mieć miejsca w dzisiejszym świecie.

Polowanie na lisy zapoczątkowane zostało w Wielkiej Brytanii, ale praktykowane jest na całym świecie, włączając w to Australię, Kanadę, Francję, Irlandię, Włochy, Stany Zjednoczone i także Polskę. Z czasem objęło też inne gatunki zwierząt, a myśliwi uzurpują sobie prawo do nazywania siebie regulatorami przyrody. W praktyce oznacza to nic więcej, jak zabijanie dla zabawy i uzyskania zdjęć, którymi można pochwalić się w myśliwskich czasopismach i portalach internetowych. Aby mieć co regulować, powszechną praktyką stosowaną przez myśliwych – która jednocześnie w ich mniemaniu rozgrzesza ich w oczach społeczeństwa – jest dokarmianie zwierząt w porze zimowej kukurydzą i paszami uzyskanymi ze zmodyfikowanych genetycznie roślin, zawierających dużo hormonów, co przyczynia się do szybszego dojrzewania zwierząt żyjących w lasach. Taki stan rzeczy faktycznie prowadzi do zwiększenia ich populacji. Jednak zamiast przestać sztucznie ją zwiększać i zostawić mechanizmy regulacji przyrodzie, to myśliwi wolą niejako „hodować” sobie zwierzęta, aby było więcej zabawy w kilku następnych miesiącach.

To, że coś było kiedyś niezbędne do przetrwania nie oznacza dzisiaj tego, że nadal musimy to kontynuować. Nikt nie powinien wycierać sobie przysłowiowej „gęby” tradycją. Żyjemy w nowoczesnym, rozwijającym się społeczeństwie i pozwalanie na zabijanie dzikich zwierząt dla rozrywki jest po prostu nieakceptowalne.