Zwierzęta

Zwierzęta w laboratorium

Co roku na całym świecie w laboratoriach uniwersyteckich oraz komercyjnych używa się setek milionów zwierząt do celów badawczych. Myszy, szczury, chomiki, króliki, szynszyle, psy, koty, świnie, owce, ptaki, gady, ryby, naczelne cierpią męczarnie, biorąc udział w różnorakich doœwiadczeniach naukowych…

Zarażamy je wirusami, manipulujemy ich DNA, zapładniamy, by później zabić ciężarną matkę i móc pracować na płodach, głodzimy, by poznać wytrzymałość organizmu, aplikujemy na ich skórę i do oczu środki chemiczne, zmuszamy do wdychania toksycznych substancji, wywołujemy paraliż, poddajemy promieniowaniu lub wysokiej temperaturze…

Co ciekawe ze wszystkich okrutnych eksperymentów te uznawane za najprostsze i najmniej inwazyjne (np. testy kosmetyków) budzą największe obrzydzenie i opór społeczeństwa, podczas gdy eksperymenty “medyczne” nie są w żaden sposób kwestionowane, ponieważ rzekomo przynoszą korzyści dla człowieka. Jednak niezależnie od podziału i celowości wiwisekcji należy pamiętać, że wszystkie formy eksperymentowania na zwierzętach są oparte na niesprawiedliwej idei - beneficjentem doświadczeń na zwierzętach jest wyłącznie człowiek.

Wielka Brytania. Śledztwo organizacji BUAV przeprowadzone w laboratorium ważnego uniwersytetu, Imperial College London