Zwierzęta

Krowy mięsne

Na myśl o hodowli krów wyobraźnia podsuwa Wam obraz szczęśliwych zwierząt, pasących się spokojnie na zielonych pastwiskach i spędzających całe dnie na żuciu trawy? Takie widoki należą do rzadkości, zwłaszcza w krajach, w których wprowadzono chów przemysłowy. A Polska do takich należy.

Zapewne nadal można spotkać pasące się krowy, jest to jednak krótki etap ich życia w drodze do obory opasowej, gdzie karmione są wysokowydajną paszą. Resztę życia spędzają w zagrodach, które bardzo ograniczają ruch i niepożądane z ekonomicznego punktu widzenia zużycie energii. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na krowy jest nuda spowodowana monotonią otaczającego ich środowiska. Krowy hodowane na mięso na ogół zabijane są pod koniec pierwszego roku życia, mimo iż normalnie mogą żyć nawet ponad 20 lat.

Duża część zwierząt przeznaczonych na rzeź to krowy pochodzące z przemysłu mleczarskiego, gdzie dodatkowo przez kilka lat cierpią są wykorzystywane i cierpią z powodu warunków, w jakich są trzymane.

Cielęta odseparowywane są od matek zaledwie kilka dni po urodzeniu, a naturalny pokarm zastępowany jest innym, tańszym płynnym substytutem. Cielę, z którego ma powstać cielęcina, nigdy nie ujrzy i nie spróbuje trawy ani nie pozna smaku wolności, ponieważ to oznaczałoby pogorszenie jakości jego mięsa. Swoje krótkie życie spędzi w ciasnym boksie, w którym nie będzie mógł się nawet obrócić.

Zwierzęta przeznaczone na rzeź uprzedmiotawia się, nazywając je lakonicznie żywcem wołowym i przeliczając w statystykach na kilogramy.

Pamiętajcie, że krowia skóra jest bardzo dochodowym elementem przemysłu mięsnego. Mimo że nie jest głównym celem hodowli, kupowanie produktów z niej zrobionych znacząco podwyższa opłacalność tego procederu.

USA, stan Ohio. Ferma cieląt sfilmowana przez Mercy for Animals